Het schuiven, verplaatsen en tillen van objecten en constructies

Schuif- en vijzeltechnieken - Schuiven en Vijzelen

Voor het horizontaal of verticaal verplaatsen van objecten, maken we gebruik van Schuif- en vijzeltechnieken – Schuiven en Vijzelen

 

Schuif- en vijzeltechnieken – Schuiven en Vijzelen – Voor het verplaatsen en tillen van objecten

Brugdekken of tunneldelen worden naast hun definitieve positie gebouwd en in een buitendienststelling in spoor of weg ingeschoven. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat spoor- of verkeerswegen maar korte tijd buiten gebruik zijn. Schuifwerk heeft dan ook steeds vaker de voorkeur boven traditionele bouwmethoden.

Al vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw passen we schuiftechnieken toe bij de bouw van viaducten en tunnels. Onze expertise op dit vlak is dan ook groot. Al in een vroeg stadium denken we met klanten mee over voordelige alternatieven, planning en veiligheid, hulpconstructies en inzet van materieel.

 

 

Vijzelen is een vak apart

In infrawerken is geen project identiek. Naast een jarenlang opgebouwde expertise, beschikken we over een grote verscheidenheid aan vijzels, hydraulische pompen en overpakmaterieel, waardoor we voor ieder werk een oplossing kunnen bieden. Ook het tijdelijk ondersteunen van gebouwen en bruggen, het opvijzelen van verzakte gebouwen en het opspannen van stempels van damwanden en ondersteuningen behoort tot de mogelijkheden.

Aan het werk gaat altijd een uitgebreide analyse vooraf rond de benodigde capaciteit, de optimale vijzelposities en de positionering van overpakstapelingen. Daarna groeperen we de vijzels tot een verantwoord hydraulisch systeem, waarbij optredende spanningen in de te vijzelen constructies tot een minimum worden beperkt. Ook stellen we ons vooraf vragen over de afdracht van vijzelkrachten naar de bestaande constructie en het wel of niet inzetten van geleidingen uit oogpunt van stabiliteit.

 

Onze mooiste projecten

Project

Inschuiven Noorderbrug

Lees meer
Lees meer over Inschuiven Noorderbrug

Martijn Muilwijk

Projectleider


+31 (0)6 51092528

Ben je geïnteresseerd in Strukton Infratechnieken?

Bekijk alle producten van Strukton Infratechnieken.

Dit is Strukton Infratechnieken