Oplossingen ter voorkoming van overlast door omgevingsgeluid

Omgevingslawaai beheersing

Strukton Infratechnieken  heeft decennia lang ervaring in omgevingslawaai beheersing middels het construeren van schermen en korven.

Strukton Infratechnieken voor oplossingen ten behoeven van omgevingslawaai beheersing, van tekentafel tot en met realisatie.

Onze geluidsschermen bieden in veel situaties, bijvoorbeeld aan de rand van natuurgebieden en woonwijken, beheersing van geluid.

Wij leveren en plaatsen geluid beheersende oplossingen die voldoen aan hoge eisen en voorzien in diverse wensen.

Hierbij kan gedacht worden aan de materialen Miscanthus Beton (olifantgras), Kunststof, Glas en Aluminium.

Bij Strukton Infratechnieken luisteren we naar de wensen van de klant, we denken mee en we maken van daaruit een ontwerp. Van daaruit  plaatsen wij de schermen op een duurzame en veilige wijze met oog op de toekomst.

Wij  begeleiden en voeren het gehele project voor uit, van tekenen tot constructieberekeningen, van grondwerk en heien tot en met fundatie.

Daarnaast werken we zoveel als mogelijk met prefab materialen, waardoor overlast tijdens de uitvoering tot een minimum wordt beperkt. Doordat we efficiënt kunnen werken vanwege de modulaire constructies.

Europees beleid geluid

Geluidsoverlast ontstaat door vervoer, verkeer en menselijke en industriële activiteiten. Blootstelling aan lawaai heeft negatieve effecten op de gezondheid van de mens. Zo kan het leiden tot slaapgebrek, geestelijke problemen en stress. Ook kan lawaai negatieve gevolgen hebben voor sommige diersoorten. Er zijn daarom Europese regels opgesteld om hinderlijk geluid, omgevingslawaai en geluidsoverlast te voorkomen en te verminderen (bron: EU-regels geluidhinder en omgevingslawaai | Milieu | Vervoer (europadecentraal.nl).

Nationaal beleid geluid

De Europese Richtlijn omgevingslawaai is opgenomen in de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder (Wgh).

Project

Geluidswering – Geluidsschermen Den Haag – Laan van NOI

Lees meer
Lees meer over Geluidswering – Geluidsschermen Den Haag – Laan van NOI

Pagina

Geluidwering – Geluidsschermen

Lees meer
Lees meer over Geluidwering – Geluidsschermen