Bekijk alle projecten

Inschuiven Noorderbrug - De missing link van Maastricht

Strukton Vijzel- & Schuiftechnieken voor het professioneel verplaatsen en tillen van constructies

Noorderbrugtracé draagt bij aan soepele verbinding met stad en achterland

“Bij de aanleg van het Noorderbrugtracé is gekozen voor een aanpak waar zowel infrastructurele als civiele doelen samenkomen”

Door de bouw van de A2-tunnel in Maastricht kwam ook het aansluitende Noorderbrugtracé in zicht. Om te voorkomen dat het verkeer richting stad en achterland hier zou vastlopen, is een nieuwe weginfrastructuur aangelegd. De Noorderbrug is daarbij op een spectaculaire wijze verlegd.

Zo is de aanlanding van de brug naar het noorden opgeschoven. Voor de sloop van 200 meter brugdek was slechts twee weken tijd. Na beraad met buurtbewoners is gekozen om de overlast onder het motto ‘kort maar hevig’ zo veel mogelijk te concentreren. Het nieuwe brugdek van 10.000 ton inclusief pijlers is over 25 meter met grote vijzels centimeter voor centimeter op haar plaats geschoven.

Een deel van de weg loopt door het oude industriegebied Belvédère. Door slim kunstwerken te slopen en te behouden wat van waarde is, ontstond ruimte voor een nieuwe stadswijk met woningen en oud industrieel erfgoed: het Sphinxkwartier.

Hinder en overlast

Inschuiven Noorder Brug, schuiven van viaduct, verplaatsen van constructie

Schuiven en vijzelen

Het Noorderbrugtracé begint op de plek waar het verkeer aansluit op de Koning Willem Alexander Tunnel en is onderdeel van programma Belvédère Maastricht. Voorheen liep hier in noord-zuid richting dwars door de stad een snelweg met verkeerslichten en kruispunten, wat veel filehinder en verkeersoverlast opleverde. De Noorderbrug die het verkeer tussen oost en west regelt, leidde naar de overvolle Statensingel rond de Maastrichtse binnenstad.

 

Inrichting

Om te voorkomen dat het verkeersprobleem na de bouw van de nieuwe tunnel verschoof, is het Noorderbrugtracé opnieuw ingericht. Doel was het ontlasten van de singels en het creëren van een soepele doorstroom van de A2 naar Maastricht-West en België.

 

Goede doorstroming

De aanpak van het Noorderbrugtracé betrof het vervangen van kruispunten en verkeerslichten door nieuwe knooppunten en het verleggen van de aanlanding op de westelijke Maasoever. Dit zorgt voor een betere verkeersdoorstroming en ontlasting van de drukke Maastrichtse singels. Dit is gedaan door vervolgens de brug zelf deels te slopen, op te knappen en de aanlanding aan de centrumoever naar het noorden op te schuiven. Het verkeer van en naar België kreeg dankzij een speciale verbinding als onderdeel van het Noorderbrugtracé een goede verbinding met de A2.

In dit project is nauw samengewerkt met Strukton Civiel

Benieuwd wat Strukton Infratechnieken nog meer 'maakt'?

Strukton Infratechnieken is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Homepage