FAQ Veelvuldig gestelde vragen over specialismes en activiteiten van Strukton Infratechnieken

FAQ – Veelvuldig gestelde vragen en antwoorden in één overzicht

1 – Wat wordt bedoeld met vijzelen / vijzeltechniek?

Vijzelen is het langzaam omhoog brengen (dus verticaal) of voortduwen (horizontaal) van een voorwerp of constructie. Meestal wordt het verticale voortduwen als vijzelen gezien – tillen.

2 – Wat wordt bedoeld met schuiven / schuiftechniek?

Brugdekken of tunneldelen worden naast hun definitieve positie gebouwd en in een buitendienststelling in spoor of weg ingeschoven.

3 – Wat is Open frontpersingen/ -boringen (OFT)? Wat houdt open front persing/ -boring in?

Perstechnieken & boringen zijn inzetbaar voor het aanbrengen van (mantel)buizen boven het grondwater of onder het grondwater. Kenmerkend voor een open front boring is dat deze worden aangebracht boven de grondwaterstand of dat de grondwaterstand tijdelijk verlaagd is tot ca. 0,5 m onder de buis.

4 – Wat is Gesloten frontpersingen/-boringen (GFT)? Wat houdt gesloten front persing/ -boring in?

Perstechnieken & boringen zijn inzetbaar voor het aanbrengen van (mantel)buizen boven het grondwater of onder het grondwater. Kenmerkend voor een gesloten front boring is dat deze kan worden aangebracht onder de grondwaterstand. Hierbij zijn ook langere lengtes goed uitvoerbaar.

5 – Wat houdt een open gestuurde avegaar in?

Bij de open gestuurde avegaar boring wordt het perstracé vooraf gegaan door een gestuurd aangebrachte pilootstang. Als de pilootstang door de baan zit wordt hieraan een op snijkop gemonteerd met daarachter de boorbuizen voorzien van een avegaar.

Middels hydraulische vijzels wordt de buis in het baanlichaam geperst waarbij de avegaar zorgt voor de grondafvoer. De snijkop volgt daarbij het trace van de pilootstang en hierdoor wordt een grote nauwkeurigheid bereikt. Op deze manier worden boringen met een diameter van 100 tot 1000 mm gerealiseerd. Vanwege de compact vorm van de persinstallatie kan er vanuit een beperkte ruimte gewerkt worden.

Met deze techniek is het ook mogelijk om alleen de pilootstang gestuurd aan te brengen om vervolgens een PE buis (110 of 125 mm) terug te trekken in de boorgang.

6 – Wat houdt een gesloten gestuurde avegaar in?

Bij de gesloten gestuurde avegaar boring wordt het perstrace vooraf gegaan door een gestuurd aangebrachte pilootstang. Als de pilootstang door de baan zit wordt hieraan een op mechanisch gesloten snijkop gemonteerd met daarachter de boorbuizen voorzien van een avegaar.

Middels hydraulische vijzels wordt de buis in het baanlichaam geperst waarbij de avegaar icm de speciale snijkop zorgt voor de gedoseerde grondafvoer. De snijkop volgt daarbij het trace van de pilootstang en hierdoor wordt een grote nauwkeurigheid bereikt.

Op deze manier worden boringen met een diameter van 100 tot ca 600 mm gerealiseerd. Vanwege de compact vorm van de persinstallatie kan er vanuit een beperkte ruimte gewerkt worden. Onder grondwater is deze techniek een goed (economisch) alternatief voor gesloten front boringen.

Met deze techniek is het ook mogelijk om alleen de pilootstang gestuurd aan te brengen om vervolgens een PE buis (110 of 125 mm) terug te trekken in de boorgang.

7 – Wat houdt Microtunneling in?

Deze techniek wordt ook wel de gesloten frontboring genoemd. Hierbij maken we gebruik van een tunnelboormachine met vloeistofschild van Herrenknecht. De voorzijde van de boormachine is voorzien van een frees rad dat rond draait en door de persvijzels in de grond wordt gedrukt. Middels een leidingsysteem wordt een boorvloeistof naar het graaffront getransporteerd en gemengd met de losgewoelde grond en afgevoerd richting de perskuip.

Hier wordt de grond van de boorvloeistof zo mogelijk gescheiden en hergebruikt. Vanuit de perskuip wordt de boring steeds verlengd met een standaard buissectie totdat de ontvangstkuip wordt bereikt. De boormachine is stuurbaar en wordt bediend vanuit een bedieningscontainer welke is opgesteld op het maaiveld bij de persput.

8 – Wat houdt verticale Microtunneling in?

Bij verticale microtunnel wordt de reeds beproefde microtunnel verticaal toegepast. Deze techniek is mede ontwikkelt door Strukton Infratechnieken en onder andere toegepast voor de realisatie van de buispalenwand onder Centraal Station Amsterdam ten behoeve van de zinktunnel van de NZ lijn.

Middels deze techniek kunnen er buizen aangebracht worden op plaatsen en in omstandigheden waar bestaande andere technieken hun beperkingen of onmogelijkheden hebben met de voordelen van microtunneling.

9 – Wat zijn Perstunnels?

Bij perstunnels maken wij gebruik van onze kennis- en kunde op het gebied van pers- en ontgravingstechnieken in combinatie met hydraulische materieel.

De voorzijde van de tunnel wordt voorzien van een op maat ontworpen snijmes. Het inpersen gebeurt middels hydraulische vijzels. Voor de geleiding van de tunnel aan de perszijde kan gebruik gemaakt worden van schuifbalken

10- Wanneer passen we Mechanische ontgraving toe?

Bij diameters vanaf 1600 tot 3500 mm wordt de wijze van ontgraven gedaan met een “graafmachine” welke in de voorzijde van de buis is geklemd of opgesteld, de zgn.  Excavator.

Dit is een hydraulisch bediende graafarm waarmee het boorfront wordt ontgraven terwijl er optimale visuele controle kan plaatsvinden. De voorzijde van de buis is voorzien van een bestuurbare snijkop. Middels een transportband en grondkar wordt de grond afgevoerd richting de perskuip.

Deze methode is ook geschikt voor rechthoekige profielen of tunneldoorsnedes waarbij met conventionele graafmachines wordt ontgraven.

11 – Wanneer passen we Handmatige ontgraving toe?

Bij Diameters vanaf 800 mm kan er ook gekozen worden om de buis tijdens het inpersen handmatig te ontgraven aan de voorzijde van de buis. Bij deze perstechniek is de buis aan de voorzijde voorzien van een bestuurbare snijkop.

Door de handmatige grondverwijdering is er een optimale controle van het boorfront mogelijk en wordt de grondafvoer optimaal afgestemd op de voortgang. Het inpersen va de buis gebeurd middels hydraulische vijzels.

12 – Zijn jullie op zoek naar mensen die graag bij jullie willen werken?

Jazeker! Kijk eens op deze link; www.werkenbijstrukton.nl

 

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact met ons op

Strukton Infratechnieken Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht

+31 (0)30 248 6911