Bekijk alle projecten

Omgevingslawaai - Geluidscherm N209 Lansingerland

In opdracht van de Provincie Zuid Holland realiseren wij de aanleg van geluidsschermen langs de N209 ter hoogte van Bergschenhoek. Voor de aanleg van de geluidsschermen dient het gebied rondom de geluidsschermen opnieuw te worden geherstructureerd, waaronder de aanleg van een nieuw fietspad en de verbreding van het bestaande fietspad.

Uitvoering van geluidscherm N209 Lansingerland

Uitvoering van Geluidsschermen en Infrastructuurverbeteringen

In de periode tussen augustus 2022 en april 2024 voerden we tal van werkzaamheden uit voor de aanleg en integratie van geluidsschermen in Bergschenhoek. Het project omvatte verschillende taken, waaronder het plaatsen van diverse soorten geluidsschermen en het aanpassen van de infrastructuur van de N209.

Aanleg van Geluidsschermen

Allereerst installeerden we absorberende geluidsschermen van 3,00 meter hoog over een lengte van ongeveer 930 meter. Daarnaast plaatsten we een transparant geluidsscherm van dezelfde hoogte over een afstand van ongeveer 250 meter op een betonnen barrier. Voor het laatste scherm brachten we een transparant geluidsscherm van 2,20 meter hoog aan over een lengte van ongeveer 120 meter op de borstwering van de Bergschebrug, een viaduct in de N209.

Infrastructuuraanpassingen aan de N209

Naast de geluidsschermen voerden we ook verschillende aanpassingen aan de N209 door. Dit omvatte het verwijderen van twee pechhavens, het aanpassen van bestaande geleiderails en het plaatsen van ongeveer 670 meter nieuwe geleiderails, evenals het aanbrengen van ongeveer 1,9 kilometer bermverharding langs de N209 en het aanpassen van het openbare verlichtingsnet langs de weg.

Herinrichting van Fietspaden en Openbare Ruimte

Verder braken we het bestaande fietspad langs de Europasingel op en legden een nieuw fietspad van ongeveer 450 meter aan. Dit deden we nadat we ongeveer 1500 vierkante meter voorbelasting inclusief verticale drainage langs de Europasingel hadden aangebracht. Ook pasten we het openbare verlichtingsnet langs de Europasingel aan en plaatsten nieuwe lantaarnpalen.

Andere werkzaamheden omvatten het aanbrengen van beschoeiing over een lengte van ongeveer 630 meter en damwanden over een lengte van ongeveer 45 meter, het graven van ongeveer 200 vierkante meter watercompensatie, het treffen van verschillende maatregelen met betrekking tot kabels en leidingen, en het compenseren van verwijderde bomen en struiken door het planten van nieuwe exemplaren, evenals waterplanten.

Overige Werkzaamheden en Omgevingsinteractie

Het contact met de omgeving was een belangrijk aspect tijdens de uitvoering van het werk. Via een bouw-app hielden we de omgeving op de hoogte en informeerden we hen over de voortgang van de werkzaamheden. Bewoners en geïnteresseerden konden vragen stellen of opmerkingen plaatsen, waardoor zij direct betrokken waren bij het project, wat resulteerde in een goede en veilige werksfeer en omgeving.

Uitdagingen en Resultaten

De meeste werkzaamheden voerden we uit binnen een tijdelijke wegversmalling van de N209. Alleen de werkzaamheden aan de vangrails, de openbare verlichting en de vakvullingselementen vonden plaats tijdens een tweeweekse nachtafsluiting van de N209.

De beperkte ruimte waarin we moesten werken, vormde een grote uitdaging voor de realisatie van het project. Desondanks heeft Bergschenhoek er dankzij deze inspanningen een fraai geluidsscherm en een nieuw wandelgebied bij gekregen, tot grote tevredenheid van de omwonenden.

Klaas Buist

Projectleider l Specialisme: Omgevingslawaai Beheersing - Geluidswering & Geluidsschermen


+31 (0)6 46 12 90 32

Benieuwd wat Strukton Infratechnieken nog meer 'maakt'?

Strukton Infratechnieken is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Strukton Infratechnieken