Bekijk alle projecten

Omgevingslawaai beheersing - Geluidsscherm Deurne N270

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne hebben besloten om de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg her in te richten. Hiermee willen zij de leefbaarheid, veiligheid en de doorstroming op de weg verbeteren.

“Geluidsscherm Deurne draagt bij aan het verminderen van omgevingslawaai”

Wens opdrachtgever en oplossing Strukton Infratechnieken:
Vanwege geluidsnormen zijn geluidsschermen langs de weg noodzakelijk. Deze hebben grote invloed op de omgevingslawaai van de weg N270. De provincie vindt het belangrijk aanwonenden te betrekken bij het ontwerp van de geluidsschermen.
De Provincie Noord-Brabant heeft samen met gemeente Deurne en de aanwonenden de mogelijkheden voor het geluidsscherm onderzocht.

Wat zijn de uitdagingen?
Uit de stemming van de aanwonenden zijn twee voorkeursvarianten gekomen. De eerste variant is een geheel begroeid, groen geluidsscherm. De tweede variant is een geluidsscherm waarbij de onderste helft geheel begroeid is en de bovenste helft transparant is. De mensen die hun woning met de voorkant richting het scherm hebben, hebben wisselende voorkeur voor variant 1 of variant 2. Hiervan hebben de meeste mensen de voorkeur voor variant 2.

Samenwerkingen met partijen:
Op basis van deze twee voorkeursvarianten heeft SIT een voorstel aangedragen waar de aanwonenden, gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant, en Strukton Wegen & Beton zich in kunnen vinden.

Omgevingslawaai beheersing – Geluidsscherm Deurne N270

Klaas Buist

Projectleider l Specialisme: Omgevingslawaai Beheersing - Geluidswering & Geluidsschermen


+31 (0)6 46 12 90 32

Benieuwd wat Strukton Infratechnieken nog meer 'maakt'?

Strukton Infratechnieken is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Strukton Infratechnieken