Wijk Assendorp in Zwolle voorzien van waterventiel om wateroverlast te verhelpen

De aanleg van een duiker onder het spoor in de Zwolse wijk Assendorp functioneert als waterventiel om te voorkomen dat de woonbuurt last blijft houden van ernstige wateroverlast.

Een duiker als waterventiel

De aanleg van een duiker onder het spoor in de Zwolse wijk Assendorp moet voorkomen dat de woonbuurt last blijft houden van ernstige wateroverlast. Dat probleem is typisch voor dit oudere deel van Zwolle bij hevige en langdurige regenval. Er zijn in Assendorp weinig mogelijkheden om overtollig regenwater te lozen op bergingsvijvers.

De spoorduiker, die feitelijk gaat werken als een waterventiel voor het lozen en afvoeren van water, wordt de komende weken aangebracht. Daarvoor zal door Strukton Infratechnieken een honderd meter lange buis met een diameter van een meter worden geboord onder het spoor door van Assendorp naar Zwolle-Zuid. De treinen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon blijven rijden.

Waterventiel

Met het plaatsen van een waterventiel onder het spoor in Assendorp zet Zwolle in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta een belangrijke stap om de stad minder kwetsbaar te maken voor klimaatveranderingen.
Waterschapsbestuurder Hans Wijnen: “We krijgen steeds vaker periodes van lange droogte of hevige regenval voor onze kiezen. Dat betekent dat wij ons landschap en het watersysteem op plekken moeten aanpassen om hier goed mogelijk op te kunnen reageren. Ook wij als waterschap hebben er belang bij dat het watersysteem in Zwolle goed werkt. Dat we bij een langere periode van regen het water goed kunnen opvangen. We gaan nu zorgen voor een nog betere afvoerroute van het water. Voor heel Zwolle wordt de sponswerking vergroot.”

 

Vasthouden

Arjan Spaans, wethouder Zwolle: “In eerste instantie moeten alle wijken straks zelf het regenwater kunnen opvangen. Nu gaat al het regenwater en afvalwater van de wijk nog via de riolering naar onze rioolwaterzuivering. Maar het is zonde om het schone regenwater af te voeren naar de zuivering. Dit is water dat niet gezuiverd hoeft te worden, zonde van alle energie, tijd en geld als we dat wel doen. We kunnen dit veel duurzamer gebruiken door het vast te houden in de wijk om het later in te zetten tijdens drogere tijden.”
Het regenwater wordt afgevoerd naar een groenblauw waternetwerk. Een systeem van met elkaar verbonden boven– en ondergrondse waterbergingen. In extreme situaties moet dit groenblauwe waternetwerk water kunnen afvoeren via ventielen naar gebieden waar genoeg waterbergingscapaciteit is. Zoals in dit geval van Assendorp naar Zwolle- Zuid, waar genoeg waterbergingscapaciteit is.

Azaleapark

De bewoners van Assendorp zijn de laatste jaren zelf ook actief in de bestrijding van wateroverlast en hittestress. De afgelopen jaren zijn door bewoners vele groene daken aangelegd, geveltuinen gemaakt en parkeerplaatsen vergroend. Het Azaleapark gaat een forse bijdrage leveren om wateroverlast te beperken door hier 500 kuub extra ondergrondse waterberging te realiseren. Met behulp van ondergrondse waterverbindingen wordt de waterberging van het Azaleapark verbonden met de nieuwe duiker onder het spoor.

(Bron: RTV Oost www.rtvfocuszwolle.nl/start-boring-spoorduiker-assendorp/amp/ )

 

Ron Klarenbeek

Projectmanager l Specialisme: Perstechnieken


+31 (0)6 53 10 51 69