Bekijk alle projecten

Persing door Gesloten Front Boring t.b.v. Mantelbuis

In Moerdijk de diepte in middels Persing door Gesloten Front Boring

In Moerdijk hebben wij een mantelbuis aangebracht door middel van Gesloten Front Boring. Kenmerkend voor een Gesloten Front Boring is dat deze kan worden aangebracht onder de grondwaterstand. Hierbij zijn ook langere lengtes goed uitvoerbaar.

Deze mantelbuis is ten behoeve van de nieuwe stoom-turbine-generator van de afvalenergiecentrale (AEC) in Moerdijk. De AEC Moerdijk behoort tot de meest energie-efficiënte afvalenergiecentrales van ons land.

Informatie van werkzaamheden

 • Engineering van de stalen damwandkuipen inclusief onderwaterbeton en van de Glasvezel Versterkte Kunststof (GVK) boorbuis.
 • Het leveren en aanbrengen van een verloren stalen damwand perskuip en stalen damwand ontvangstkuip.
 • Perskuip is voorzien van een tijdelijk vertrekscherm in combinatie van deep-well bemaling.
 • Ontvangstkuip is aan de buitenzijde voorzien van tijdelijke deep-well bemaling ten behoeve van de ontvangstprocedure van de boormachine.
 • Tijdelijke bemaling in de pers- en ontvangstkuip in combinatie met in de droge ontgraven ten behoeve van de gordingen.
 • In de natte ontgraven van de pers- en ontvangstkuip tot gewenste diepte.
 • Verzorgen van een waterslotconstructie in de pers- en ontvangstkuip ten behoeve van het doorvoeren van de boormachine/boorbuis. De kuipen zijn voorzien van trappentorens.
 • Leveren van de benodigde GVK boorbuis inclusief tussendrukstation. Het realiseren van een gesloten frontboring 177,23 meter rond 2454 mm uitwendig.
 • Tijdelijke vasthoudconstructie ten behoeve van terugloop boorbuizen.
 • Gebruik van bentoniet- en ontzandingsinstallatie.
 • Na injecteren van de boorbuis ter plaatse van de spoorbaan door de aanwezige smeeropeningen in de boorbuis.

Specifieke kenmerken van de Gesloten Front Boring:

Boorlengte: 177,23 meter

Buismateriaal: Glasvezel Versterkt Kunststof

Buisafmeting: rond 2250 / rond 2454 mm

Aantal tussendrukstations: 1

Grondsoort: Veen/klei in combinatie met fijn zand

 

 

 

 

Meer informatie over Persingen en Boringen, neem contact op met:

Ron Klarenbeek

Projectmanager l Specialisme: Perstechnieken


+31 (0)6 53 10 51 69

Benieuwd wat Strukton Infratechnieken nog meer 'maakt'?

Strukton Infratechnieken is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Homepage