Bekijk alle projecten

Mastfundaties Hoorn - Enkhuizen

Slimme oplossing voor mastfundaties Hoorn
Op het spoortraject Hoorn – Enkhuizen waren een flink aantal bovenleiding fundaties aan vervanging toe. Ze hebben vaak onvoldoende gronddekking. Uitbreiding van het talud om zo grotere fundaties toe te passen is een kostbare en in dit geval vrijwel onmogelijk op lossing in verband met ruimte gebrek.

Daarom is gekozen voor een paalfundatie, ook wel diepte fundatie genoemd. Deze fundaties heeft minimale ruimte nodig, de kop van de poer is 900x900mm. In dit project hebben we samen met Strukton Rail Bovenleidingen & Draagconstructies 45 bovenleidingsmasten voorzien van een nieuwe paalfundatie. We hebben hiervoor twee 52-urige TVP’s gebruik. Omdat het hier een enkelspoor betreft en de fundatie op exact de zelfde plaats van de oude prefab fundatie moest komen was dit een lastige logistieke operatie die we met succes hebben afgerond.

Een snelle oplossing

Bij dit project was niet mogelijk te wachten tot de mortel, waarmee de poer normaal wordt aangegoten, in de boorbuis is uitgehard. De mast moest direct terug kunnen worden geplaatst om de bovenleiding weer terug te kunnen hangen, zodat we direct door kunnen naar de volgende mast. Daarom is een extra toevoeging ontwikkeld waarmee de poer, als hij goed is gepositioneerd in de boorbuis, tijdelijk wordt gefixeerd. Om er zeker van te zijn dat dit goed functioneert en het de belasting aan kan is hiervoor een proef gedaan. Na het fixeren wordt de poer als nog aangegoten zodat de poer ook voor de lange termijn duurzaam is gefixeerd.

Benieuwd wat Strukton Infratechnieken nog meer 'maakt'?

Strukton Infratechnieken is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Homepage