Voor het werken vanuit een compact ruimte

Open gestuurde avegaar

Bij de open gestuurde avegaar boring wordt het perstracé vooraf gegaan door een gestuurd aangebrachte pilootstang. Als de pilootstang door de baan zit wordt hieraan een op snijkop gemonteerd met daarachter de boorbuizen voorzien van een avegaar.

Middels hydraulische vijzels wordt de buis in het baanlichaam geperst waarbij de avegaar zorgt voor de grondafvoer. De snijkop volgt daarbij het trace van de pilootstang en hierdoor wordt een grote nauwkeurigheid bereikt. Op deze manier worden boringen met een diameter van 100 tot 1000 mm gerealiseerd. Vanwege de compact vorm van de persinstallatie kan er vanuit een beperkte ruimte gewerkt worden.

Met deze techniek is het ook mogelijk om alleen de pilootstang gestuurd aan te brengen om vervolgens een PE buis (110 of 125 mm) terug te trekken in de boorgang.