Perstechniek voor onder de grondwaterstand

Perstechniek gesloten front boring

Kenmerkend voor een perstechniek gesloten front boring is dat deze kan worden aangebracht onder de grondwaterstand. Hierbij zijn ook langere lengtes goed uitvoerbaar.

Bij Strukton Infratechnieken beschikken wij over de volgende expertises op het gebied van perstechniek gesloten front boringen:

  1. Gesloten gestuurde avegaar
  2. Microtunneling

 

1. Gesloten gestuurde avegaar

Perstechniek gesloten front boring omvat het gebruik van een gesloten gestuurde avegaar. Bij deze perstechniek wordt het perstrace voorafgegaan door een gestuurd aangebrachte pilootstang. Zodra de pilootstang zich in de juiste baan bevindt, wordt hieraan een op mechanische wijze gesloten snijkop gemonteerd, gevolgd door de boorbuizen die zijn voorzien van een avegaar.

Middels hydraulische vijzels wordt de buis in het baanlichaam geperst waarbij de avegaar icm de speciale snijkop zorgt voor de gedoseerde grondafvoer.

De snijkop volgt daarbij het trace van de pilootstang en hierdoor wordt een grote nauwkeurigheid bereikt.

Op deze manier worden boringen met een diameter van 100 tot ca 600 mm gerealiseerd. Vanwege de compact vorm van de persinstallatie kan er vanuit een beperkte ruimte gewerkt worden. Onder grondwater is deze techniek een goed (economisch) alternatief voor gesloten front boringen.

Met deze techniek is het ook mogelijk om alleen depilootstang gestuurd aan te brengen om vervolgens een PE buis (110 of 125 mm) terug te trekken in de boorgang.

 

2. Microtunneling

Deze techniek wordt ook wel de gesloten frontboring genoemd. Hierbij maken we gebruik van een tunnelboormachine met vloeistofschild van Herrenknecht. De voorzijde van de boormachine is voorzien van een frees rad dat rond draait en door de persvijzels in de grond wordt gedrukt. Middels een leidingsysteem wordt een boorvloeistof naar het
graaffront getransporteerd en gemengd met de losgewoelde grond en afgevoerd richting de
perskuip.

Hier wordt de grond van de boorvloeistof zo mogelijk gescheiden en hergebruikt. Vanuit de perskuip wordt de boring steeds verlengd met een standaard buissectie totdat de ontvangstkuip wordt bereikt. De boormachine is stuurbaar en wordt bediend vanuit een bedieningscontainer welke is opgesteld op het maaiveld bij de persput.

Verticale microtunneling

Bij verticale microtunnel wordt de reeds beproefde microtunnel verticaal toegepast. Deze techniek is mede ontwikkelt door Strukton Infratechnieken en onder andere toegepast voor de realisatie van de buispalenwand onder Centraal Station Amsterdam ten behoeve van de zinktunnel van de NZ lijn. Middels deze techniek kunnen er buizen
aangebracht worden op plaatsen en in omstandigheden waar bestaande andere technieken hun beperkingen of onmogelijkheden hebben met de voordelen van microtunneling.

Ron Klarenbeek

Projectmanager l Specialisme: Perstechnieken & Boortechnieken


+31 (0)6 53 10 51 69